Lỗi Ép Nhựa Bị Lõm (Lỗi Sink Mark)

1. LỖI ÉP NHỰA BỊ LÕM SINK MARK LÀ NHƯ THẾ NÀO? Lỗi ép nhựa Sink mark hay còn gọi là lõm bề mặt là...

Lỗi Ép Nhựa Bị Ba Vớ (Lỗi Flashing Molding)

1. LỖI ÉP NHỰA BỊ LỖI BA VỚ LÀ NHƯ THẾ NÀO? Lỗi ép nhựa ba vớ hay còn gọi là lỗi flashing molding là...

Lỗi Ép Nhựa Bị Biến Màu (Lỗi Silver)

1. LỖI ÉP NHỰA BỊ BIẾN MÀU NHƯ THẾ NÀO? Biến màu hay còn gọi là vết Silver là hiện tượng bề mặt sản phẩm xuất...

Phân Tích Thông Số Khuôn Ép Nhựa

1. THÔNG SỐ KHUÔN ÉP NHỰA LÀ GÌ? Thông số khuôn ép nhựa ở đây là những thông tin cơ sở của một bộ khuôn...
icon zalo
Hotline: 0964 364 135
Chat Facebook
Gọi điện ngay