TÍNH NĂNG MỚI TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR 2020

Xem thêm:
             Bảng tính năng phần mềm Inventor
             Mua Inventor bản quyền tốt nhất 2020
             Đại lý phần mềm Inventor bản quyền

Thời điểm này mỗi năm là lúc Autodesk bắt đầu phát hành phiên bản mới cho phần mềm của mình. Sau đây là những đánh giá nhanh Inventor 2020 những tính năng mới có trong lần phát hành này. Trước khi chia sẻ về những tính năng đó chúng ta cùng điểm qua vài điểm mới của phiên bản lần này:

Quảng cáo

♦  Nếu bạn sở hữu bản quyền sử dụng vĩnh viễn (tự động nâng cấp phần mềm) hay đăng ký đa người dùng đối với Inventor hay Inventor Professional, bắt buộc bạn phải nâng cấp chương trình Autodesk License Manager của mình lên phiên bản version 11.14.1.3 và tạo tập tin license mới.
♦  Trong khi cài đặt, bạn sẽ lưu ý những add-on trong những phần như Autodesk Design View, Vault (Basic) client, và những phần khác đã được xóa bỏ khỏi quy trình cài đặt để quy trình được thông suốt hơn. Những add-on này có thể cài đặt riêng biệt khi có nhu cầu.
♦  Khi khởi động Inventor 2020 lần đầu, bạn có thể bắt gặp hộp thoại “Migrate Custom Settings”như hình minh họa bên dưới.

– Nếu Inventor 2019 nhận thấy có phiên bản 2018 trên máy tính của bạn, hộp thoại “Migrate Custom Settings” sẽ xuất hiện khi khởi động Inventor.

– Trước kia, nếu muốn di chuyển các lựa chọn Tools/Application Options hay các thiết lập Ribbon/Interface Settings đang tồn tại bạn phải xuất thông tin ra tập tin dạng XML từ phiên bản Inventor đang có và sau đó đưa vào phiên bản Inventor mới. Tính năng mới này cho phép bạn thực hiện ngay hoặc để làm sau. Nếu bạn chọn Cancel (dấu “X” màu đỏ), bạn có thể thực hiện thao tác này sau bằng cách sử dụng tính năng di chuyển Migrate trong tab công cụ Tools.

Trên đây là phần giới thiệu về một vài điểm mới của phiên bản lần này, tiếp theo chúng ta hãy cùng xem qua ba tính năng nổi bật trong Autodesk Inventor 2019.

1. Chức năng lỗ Hole Function

2. Các ràng buộc kết cấu Assembly Constraints

Dù không đề cập trong video minh họa ràng buộc kết cấu, một cải tiến ràng buộc khác đã được thực hiện đối với ràng buộc góc có chỉ dẫn và không có chỉ dẫn. Sự cải tiến đảm bảo ràng buộc sẽ duy trì thiết lập của nó và không bị tác động khi vị trí của một thành phần liên quan thay đổi.

3. Inventor Color Scheme Editor

Trong các phiên bản trước của Inventor, phần Inventor Color Scheme Editor là một bộ phát triển phần mềm SDK (Software Development Kit) mà bạn phải cài đặt và thông tin dựa trên nội dung của cơ sở dữ liệu Windows Registry. Với Inventor 2019, phần Color Scheme Editor được tích hợp trong giao diện Application Option và sử dụng tập tin XML tương tự mà toàn bộ Application Option sử dụng.

Những cải tiến mới là thành phần của Inventor 2019 có vẻ như mang lại cho người dùng nhiều sự tự chủ hơn đối với các mô hình của mình và một lý do khác giải thích tại sao ba tính năng kể trên lại là tính năng nổi bật của cải tiến lần này. Dưới đây là chi tiết.

a. Cải tiến kết cấu để có thể thêm, chỉnh sửa, và xóa các thành phần và các ràng buộc.

 • Add: Đảm bảo các thành phần tồn tại
 • AddiPart: Tạo/Cập nhật một sự kiện bằng việc sử dụng kho dữ liệu linh kiện iPart và thông số kỹ thuật của thành viên.
 • Begin and <code here> ThisAssembly.End: Cho phép xóa các thành phần không có thông số kỹ thuật bằng cách gọi lệnh Components.Delete
 • Trong ví dụ sau đây, OptionA là thông số True/False trong kết cấu. Nếu thông số cài đặt là True, thành phần tên Occ A sẽ được thêm vào hoặc cập nhật. Nếu là False, thành phần sẽ không được thêm vào hoặc bị xóa bỏ. iLogic đảm bảo Occ A hiện diện và nếu – và – chỉ – nếu Option A là True.

(Khi chạy mã EndManage: Nếu OptionA sai và nếu thành phần có tên Occ A đã tồn tại trong kết cấu, nó sẽ tự động bị xóa. Nguyên tắc là: Mỗi lần một khối BeginManage/EndMange hoạt động, bạn phải gọi một chức năng để thêm vào chỉ các thành phần mà bạn muốn bao gồm trong khối.)

b. Các chức năng mới để dùng các đơn vị tài liệu thay vì thông tin cơ sở dữ liệu liên quan để điều phối các giá trị điểm, vector, và ma trận.
c. Các chức năng iLogic thêm vào để tạo dựng các kiểu quan hệ khác nhau, các sự kiện và ràng buộc thông qua quy luật.

(Minh họa trực tiếp từ phần hỗ trợ What’s New của Inventor 2019)

d. Chức năng liên quan đến thu thập trạng thái hiện tại đã được thêm vào

 • Capture Current State (Components.Add): thu thập trạng thái của các thành phần đã chọn bằng cách sử dụng Add. Bỏ qua các ràng buộc liên quan.
 • Capture Current State (Components Constraints.Add): thu thập trạng thái của các thành phần đã chọn và các ràng buộc liên quan bằng cách sử dụng Add.
 • Capture Current State (Constraints.Add): thu thập trạng thái các ràng buộc bằng cách sử dụng Add. Chỉ dùng được khi tập tin chứa đựng một ràng buộc.
 • Capture Current State (Patterns.Add): thu thập trạng thái của các kiểu mẫu đã lựa chọn. Chỉ dùng được khi tập tin chứa các hình mẫu kết cấu.
 • Đa chọn lựa các thành phần trong cây Model trong phần Rule Editor. Để thu thập trạng thái của đa thành phần cùng lúc. Nếu bạn đang thu thập các ràng buộc giữa các thành phần với nhau. Việc này giúp đảm bảo tất cả được thu tóm trong một lần.

e. Đặt tên cho mặt và cạnh, thiết lập quy luật để thêm vào các ràng buộc trực tiếp cho các mặt và cạnh đã đặt tên.

f. Các chức năng iLogic giờ đây là thành phần của mảng iLogic API Help.

Vừa rồi là 3 tính năng nổi bật, sau đây là những tính năng tiếp theo trong phiên bản 2019 lần này:

Tổng quan:

 • Cải thiện hiệu suất
 • Phần hướng dẫn “Guided Tutorials” cải thiện đáng kể trong phiên bản này

4. Phác thảo Sketching

 • Chức năng đường cong xoắn ốc (3D Sketching) hiện đã hỗ trợ tạo hình xoắn ốc với cường độ đa dạng.

 • Trong Application Option/Sketch tab hoạt động tương tự trong phần xem bản vẽ cũng như trong các bộ phận.
 • Cơ chế kết xuất hình ảnh đã thay đổi. Và vì thế chất lượng của hình ảnh kết xuất được nâng cao.
 • Trong các phiên bản trước của Inventor. Những chỉnh sửa nhất định sẽ tác động đến sự thay đổi chiều dài trục trong các môi trường 3D Sketch. Inventor 2019 nay hỗ trợ khóa cố định chiều dài trục.

5. Chế độ linh kiện

 • Bo cung đảo ngược (lồi hoặc lõm) giờ đây có thể thực hiện.

(Minh họa trực tiếp từ phần hỗ trợ What’s New của Inventor 2019)

 • Model-Based Definition (MBD) – định nghĩa dựa trên mô hình – được nâng cấp để hiển thị trạng thái màu sắc bề mặt thông qua “Tolerance Advisor”.

(Minh họa trực tiếp từ phần hỗ trợ What’s New của Inventor 2019)

 • Trước Inventor 2019, số lượng hình mẫu chỉ có thể hiển thị dưới các tính năng dung sai MBD. Trong phiên bản 2019, có khả năng hiển thị dưới dạng chú thích hole/threat gán nhãn tổng thể MBD.
 • Yêu cầu: Có MBD kiểu mới trong Inventor 2019 và để hỗ trợ thì thư viện mẫu tùy chọn của bạn phải chứa mẫu mới này để việc hiển thị thông tin đạt chất lượng.
 • Chỉnh sửa trực tiếp nay hỗ trợ trộn tự động.
 • Thông tin liên quan đến chức năng “Thicken” nay đã hiển thị trong trình duyệt khi thông tin mở rộng được cài đặt để hiển thị trong trình duyệt (Application Options/Part tab).

6. Chế độ kim loại tấm

 • Trước Inventor 2019, bạn chỉ có thể đùn xuất bề mặt kim loại tấm theo một hướng. Nay việc đùn xuất đối xứng đã có giải pháp.

 • Corner relief shape nay hỗ trợ hàn laser. 

7. Chế độ kết cấu

 • Trước Inventor 2019, hình ảnh liên quan tới chất rắn, bề mặt. Và đa hình có những icon đại diện khác nhau khi ở chế độ Express so với Full. Nay trong Inventor 2019 các icon này hiển thị giống nhau giữa các chế độ.

(Minh họa trực tiếp từ phần hỗ trợ What’s New của Inventor 2019)

 • Trước Inventor 2019, các giá trị tạo ra bằng các áp dụng chức năng Frame Generator “Trim/Extend” để cắt góc không được cung cấp sẵn. Điều này đã được cải tiến trong Inventor 2019.
 • Thông số “Frame Generator” G_L trong các phiên bản trước của Inventor không được báo cáo chính xác mọi lúc. Điều này cũng đã được cải thiện trong Inventor 2019.
 • Trong “Tube & Pipe” nay có lựa chọn “Lock Hose Length” để ngăn ngừa ống mềm thay đổi khi đạt được chiều dài ống cần có.
 • Đối với những người dùng Vault để quản lý trung tâm nội dung

 × Trung tâm nội dung nay được lưu tạm trong bộ nhớ và ở đó cho tới khi phiên làm việc với Inventor kết thúc.

 × Dưới tab Tools/Application Options/Content Center có thêm lựa chọn mới.

(Lựa chọn hiện tại bị khóa do không cài đặt Vault 2019)

 • Lựa chọn này (khi không được chọn) hiển thị những vấn đề về hoạt động khi tương tác. Với vô vàn các thư viện trung tâm nội dung tùy chọn được kết nối (đọc/ghi) cư trú trên máy chủ Vault. Trước đây khi bộ thư viện được sao chép hiển thị trong trung tâm nội dung. Nó luôn kiểm tra để cập nhật từ thư viện trung tâm nội dung gốc mà nó kết nối. Khi không chọn, việc kiểm tra sẽ không diễn ra. Giúp đẩy nhanh thời gian phản hồi của trung tâm nội dung.

8. Lợi ích khi đăng ký mới (duy nhất) 

(Người dùng đăng ký tiếp bản quyền sử dụng không được hưởng ưu đãi này)

 • Chức năng xem chia sẻ: Một giao diện đám mây sẽ cung cấp giải pháp tốt hơn cho nhóm làm việc của bạn để cùng nhau phản hồi khi thiết kế bằng Inventor. Các thành viên nhóm không cần cài đặt Inventor để xem thông tin.

 • Autodesk Drive
 • Desktop Connect
 • Tính năng ANYCAD for Fusion 360: Giao diện xem trước/kiểm tra này để liên kết các tập tin Fusion 360 và trong các mô hình Inventor của bạn. Yêu cầu giao diện Desktop Connect.

***Điều bất ngờ thú vị: Cũng như những phiên bản khác của Inventor, luôn có một vài tính năng mới không được ghi chú lại trong phần “What’s New”. Điểm khác nằm ở tab Tools/Application Options/Content Center. Nếu chương trình Vault Client không cài đặt trên máy tính của bạn, bạn sẽ không được phép truy cập Vault Content Center.

Đại lý cung cấp bản quyền phần mềm Autodesk Inventor 2019

– CADCAMvn là đại lý cung cấp giấy phép bản quyền hãng Autodesk tại thị trường Việt Nam. Hiện tại 4CTECH là đối tác được hãng Autodesk ủy quyền trong việc cung cấp license bản quyền & chuyển giao đào tạo cho các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

– Các loại giấy phép bản quyền như:

 • Mua giấy phép bản quyền Product Design & Manufacturing Collection
 • Mua giấy phép bản quyền Inventor Professional, bản quyền Inventor, mua Inventor
 • Mua giấy phép bản quyền AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical
 • Mua giấy phép bản quyền AutoCAD, AutoCAD LT
 • Mua giấy phép bản quyền Autodesk Vault
 • Mua giấy phép bản quyền Autodesk Nastran-In-CAD, Inventor HSM, HSMWorks
 • Mua giấy phép bản quyền Autodesk Moldflow, Autodesk CFD
 • Inventor 2019, mua Inventor 2019, bản quyền Inventor 2019, giá Inventor bản quyền, mua giấy phép inventor 2019

Để hiểu rõ hơn & được tư vấn một giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tối ưu hóa chi phí đầu tư, đem lại hiệu quả công việc cho khách hàng tốt nhất. Xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin để được tư vấn nhanh & chính xác nhất.

Lưu ý: Hiện tại Autodesk cung cấp bản quyền cho các doanh nghiệp. Quý khách vui lòng cung cấp thông tin khi gửi yêu cầu báo giá để được hỗ trợ giá tốt nhất. CADCAMvn là đại lý cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm của hãng Autodesk. Cam kết cung cấp giấy phép bản quyền nhanh nhất, giá tốt nhất thị trường

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 4CTECH VIỆT NAM
Cung cấp bản quyền phần mềm Autodesk Inventor
Địa chỉ: KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: +84 968 023 855 * Email: sales@4ctech.vn

Mua Autodesk Inventor từ CADCAMvn bạn sẽ nhận được:

 • Tư vấn lựa chọn module phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất
 • Cam kết cung cấp phần mềm Inventor bản quyền giá tốt nhất
 • Dịch vụ và chính sách hậu mãi tốt nhất
 • Cung cấp tài liệu Inventor chính hãng
 • Đào tạo Inventor bởi các chuyên gia kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm
 • Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời qua online và trực tiếp,…

Quý khách cần tư vấn phần mềm Inventor bản quyền vui lòng liên hệ (+84) 964 364 135.
Hoặc gửi email tới info@cadcamvn.com để được hỗ trợ nhanh nhất.
SHARE